Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Patronami Honorowymi oraz Sponsorami Walnego Zgromadzenia Członków Klastra Przemysłowego Evoluma

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Województwo Podlaskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
https://www.facebook.com/wojpodlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Województwo Podlaskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zostali Patronami Honorowymi oraz Sponsorami Walnego Zgromadzenia Członków Klastra Przemysłowego Evoluma oraz Specjalistycznej Konferencji Branżowej.

Walne Zgromadzenie Członków Klastra to cykliczne spotkanie przedstawicieli Członków Klastra odbywające się zo pół roku. Tym razem będzie ono połączone ze Specjalistyczną Konferencją Branżową. Konferencja skupia się na tematach związanych z transformacją cyfrową oraz innowacjami w nowych fabrykach. W ramach wydarzenia "EVOLUMA One" promowane są szkolenia, technologie, automatyka i roboty w firmach produkcyjnych. Konferencja obejmuje także tematy związane z finansowaniem inwestycji i podnoszeniem kompetencji przy wykorzystaniu Funduszy Unijnych.

Dziękujemy naszym partnerom za zaufanie!