Przejdź do treści

Klaster Obróbki MetaliNasza wizja

Klaster Obróbki Metali kluczowym partnerem w branży metalowo-maszynowej.

Nasza misja

Skuteczna pomoc w rozwoju branży i członków Klastra Obróbki Metali.status
Krajowego Klastra Kluczowego
nadany przez Ministra Gospodarki (obecnie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) w 2015 roku. Recertyfikacja w 2018 roku.

tytuł
Ambasadora Podlaskiej Gospodarki wyróżnienie zarządu województwa i Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, którym honorowane są branże o szczególnym znaczeniu (2016)

Srebrna Odznaka Doskonałości (ESCA – SILVER LABEL) certyfikat przyznawany najlepszym europejskim organizacjom klastrowym (2017).

Efektywna kooperacja na rzecz rozwoju branży, wymiany doświadczeń, transferu wiedzy oraz rozwoju kadr.

Do klastra należą krajowi i europejscy liderzy branży metalowo-maszynowej o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju.

Ponad 13 lat współpracy przedsiębiorstw, uczelni, instytucji okołobiznesowych i władz samorządowych Polski wschodniej.

Klaster Obróbki Metali (KOM) jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 90 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej. Klaster Obróbki Metali zaprasza do współpracy na rzecz rozwoju branży.

Specjalizacje Klastra

 • maszyny i urządzenia rolnicze oraz dla przemysłu spożywczego
 • sektor medyczny: implanty, narzędzia dla ortopedii i traumatologii
 • osprzęt dla branży jachtowej
 • maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe dla budownictwa
 • meble metalowe
 • maszyny, urządzenia i części mechaniczne związane z obróbką metali
 • produkcja systemów i instalacji LPG
 • rozwiązania w obszarze elektromobilności
 • rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji
 • specjalistyczne usługi kooperacyjne i podwykonawcze dla branży metalowej
 • usługi doradcze, informatyczne i szkoleniowe wspierające branżę
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0

Planowany wzrost przychodów firm Klastra

Planowany wzrost przychodów firm Klastra

przychody w tys. PLN


Kierunki rozwoju

 • realizacja wspólnych projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, tworzeniem konsorcjów w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji, badań i rozwoju
 • działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm klastra
 • współpraca instytucjonalna z klastrami i organizacjami w celu wzrostu kompetencji pracowników firm oraz jakości kształcenia zawodowego przyszłych kadr
 • kooperacja w dziedzinie usług podwykonawczych w zakresie obróbki metali
 • przygotowanie kadr na potrzeby branżyNasze wartości

 • ludzie, ich wiedza i umiejętności
 • współpraca oparta na zaufaniu
 • innowacje i elastyczność
 • wzajemne korzyści

Zarząd Klastra


Sebastian Rynkiewicz
Sebastian Rynkiewicz
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
Katarzyna Bieszke
Katarzyna Bieszke
SaMasz
Michał Charkiewicz
Michał Charkiewicz
ChM
Prof. Roman Kaczyński
Prof. Roman Kaczyński
Politechnika Białostocka
Marek Karabowicz
Marek Karabowicz
Neotech
Jarosław Kozak
Jarosław Kozak
Technology Applied
Adam Ławicki
Adam Ławicki
White Hill
Justyna Suchocka
Justyna Suchocka
Ferrox
Artur Zawadzki
Artur Zawadzki
Zawadzki