Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Klaster Obróbki MetaliNasza wizja

Klaster Obróbki Metali - skuteczny partner we współpracy na rzecz swoich członków na rynku krajowym, europejskim i światowym.

Nasza misja

Inspirujemy do zmian, żeby rozwijać i łączyć potencjały.status
Krajowego Klastra Kluczowego
nadany przez Ministra Gospodarki (obecnie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) w 2015 roku. Recertyfikacja w 2018 roku oraz w 2021 roku.

tytuł
Podlaska Marka Roku 2021 w kategorii Projekt 4. za Laboratorium Smart Education 4.0

Srebrny Medal Quality International 2021 za Badanie Barometr Koniunktury KOM

Ambasadora Podlaskiej Gospodarki wyróżnienie zarządu województwa i Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, którym honorowane są branże o szczególnym znaczeniu (2016)

Srebrna Odznaka Doskonałości (ESCA – SILVER LABEL) certyfikat przyznawany najlepszym europejskim organizacjom klastrowym (2017-2019) .

Efektywna kooperacja na rzecz rozwoju branży, wymiany doświadczeń, transferu wiedzy oraz rozwoju kadr.

Do klastra należą krajowi i europejscy liderzy branży metalowo-maszynowej o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju.

Ponad 15 lat współpracy przedsiębiorstw, uczelni, instytucji okołobiznesowych i władz samorządowych Polski wschodniej.

Klaster Obróbki Metali (KOM) jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej. Klaster Obróbki Metali zaprasza do współpracy na rzecz rozwoju branży.

Specjalizacje Klastra

 • maszyny i urządzenia rolnicze oraz dla przemysłu spożywczego
 • sektor medyczny: implanty, narzędzia dla ortopedii i traumatologii
 • osprzęt dla branży jachtowej
 • maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe dla budownictwa
 • meble metalowe
 • maszyny, urządzenia i części mechaniczne związane z obróbką metali
 • produkcja systemów i instalacji LPG
 • rozwiązania w obszarze elektromobilności
 • rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji
 • specjalistyczne usługi kooperacyjne i podwykonawcze dla branży metalowej
 • usługi doradcze, informatyczne i szkoleniowe wspierające branżę
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0

Kierunki rozwoju

 • realizacja wspólnych projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, tworzeniem konsorcjów w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji, badań i rozwoju
 • działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm klastra
 • współpraca instytucjonalna z klastrami i organizacjami w celu wzrostu kompetencji pracowników firm oraz jakości kształcenia zawodowego przyszłych kadr
 • kooperacja w dziedzinie usług podwykonawczych w zakresie obróbki metali
 • przygotowanie kadr na potrzeby branżyNasze wartości

 • ludzie, ich wiedza i umiejętności
 • współpraca oparta na zaufaniu
 • innowacje i elastyczność
 • wzajemne korzyści

Zarząd Klastra


Zarząd Klastra