Przejdź do treści

Klaster

Kluczowy partner w branży metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia ponad 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

Korzyści dla członków Klastra

 • preferencyjne warunki dostępu do finansowania publicznego, w tym z UE
 • nowe możliwości rozwojowe, kontakty i rynki zbytu
 • bezpieczeństwo w obrocie
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy i usług
 • dostęp do specjalistycznych aplikacji komputerowych
 • dostęp do deficytowych zasobów i umiejętności
 • dostęp do środków badawczych, nowych technologii i innowacji
 • reprezentacja w środowisku lobbyingowym
 • możliwość obniżenia kosztów działalności
Nasza aktywność

Klaster Obróbki Metali jest obecny na najważniejszych światowych wydarzeniach biznesowych.
Nasza aktywność / Our activity

Oferta kooperacyjna

 • obróbka skrawaniem
 • obróbka ścierna
 • obróbka erozyjna
 • obróbka plastyczna
 • powłoki ochronne
 • obróbka cieplna
 • spajanie materiałów
 • produkcja systemów i instalacji LPG
 • rozwiązania w obszarze elektromobilności
 • automatyzacja i robotyzacja produkcji

Oferta usługowa biura

 • audyt technologiczny
 • audyt potencjału innowacyjnego
 • badania rynku
 • doradztwo strategiczne
 • kojarzenie kontrahentów
 • organizacja szkoleń
 • internacjonalizacja członków klastra