Przejdź do treści

Klaster z wizytą u EXPERTEAM Sp. z o.o.

EXPERTEAM1
fot. NM

W dniach 21-22 lipca 2021 roku przedstawiciele Klastra Obróbki Metali odwiedzili jedną z firm członkowskich.  Firma EXPERTEAM Sp. z o.o., to przedsiębiorstwo, które posiada wiedzę i poprzedzone latami pracy doświadczenie w zakresie projektowania i technologii wykonania wyrobów z tworzyw sztucznych, a także w nadzorowaniu procesów powstawania narzędzi do obróbki plastycznej metodą wtrysku.

Firma świadczy usługi szkoleniowe odbywające się stacjonarnie, a w czasie pandemii, zgodnie z dużym zapotrzebowaniem na rynku, stworzyła również ofertę kursów online.  

W spotkaniu wzięli udział Anna Rusiecka oraz Tomasz Rusiecki – Założyciele firm EXPERTEAM Sp. z o.o. oraz LABORATORIUM EXPERTEAM Sp. z o.o. , Sebastian Rynkiewicz – Prezes KOM, Martyna Przedlacka  - Specjalista ds. marketingu i promocji, Natalia Markowska – Konsultant ds. marketingu i promocji. Podczas wizyty przedstawiciele klastra mieli możliwość poznania firmy od wewnątrz. Mieli również okazję poznać ofertę usług oferowanych przez EXPERTEAM Sp. z o.o. oraz LABORATORIUM EXPERTEAM Sp. z o.o.. Właściciele firmy przedstawili program stażowy skierowany do studentów zarówno uczelni krajowych jak i zagranicznych. Obecnie w przedsiębiorstwie staż odbywają studenci z Hiszpanii, Włoch i Ukrainy.

- Obecność firm EXPERTEAM oraz EXPERTEAM LABORATORIUM w Klastrze Obróbki Metali jest powodem do dumy i podniesieniem poziomu innowacyjności Klastra. Organizacja realizuje innowacyjne projekty i wciąż optymalizuje procesy produkcyjne i technologiczne w swoim przedsiębiorstwie, co jest przykładem pozytywnej praktyki w skali nie tylko klastra, ale również całego kraju.  – mówi Sebastian Rynkiewicz, Prezes Klastra Obróbki Metali.