Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+

Cel Projektu:

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+.

Okres realizacji Projektu:

09.05.2022 r.–28.02.2023 r.

Budżet Projektu:

23 250,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

23 250,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oznaczenia UE