Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

GINCO – „Zaawansowany Szklany Interposer z Metalizowanym Kompozytem Węglowo-Miedziowym”

GINCO LOGO

Cel Projektu:

Elementem składowym układów scalonych, wykorzystywanych przez urządzenia elektroniczne jest tzw. interposer, tj. interfejs elektryczny, stanowiący połączenie pomiędzy gniazdami i drukowaną płytką.

Grupuje on poszczególne elementy logiczne układu (np. rdzenie przetwarzające, pamięć, czujniki) oraz odpowiada za rozprowadzanie ciepła powstałego w obwodach mikroelektronicznych.

W ramach przedmiotowego projektu prace badawczo-rozwojowe będą zorientowane na zastąpienie aktualnie stosowanych monokrystalicznych płytek krzemowych interposerów, materiałem kompozytowym Cu/C na szklanym podłożu.

Okres realizacji Projektu:

01.09.2022 – 31.08.2024

Budżet Projektu:

1 274 225,- PLN

Dofinansowanie ze środków UE:

1 214 150,- PLN

Partnerzy projektowi:
  • Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Niemcy
  • Fraunhofer IKTS, Niemcy
  • Hahn-Schickard, Institut für Mikro- und Informationstechnik, Niemcy
  • Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Niemcy)
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - Koordynator Klastra Obróbki Metali, Polska
  • Politechnika Białostocka, Polska

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.

LOGO