Przejdź do treści

Zapraszamy studentów na staże rotacyjne

Staże rotacyjne

Podczas Targów Praktyk i Staży, które odbędą się 9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, zaoferujemy unikalną inicjatywę pracodawców Klastra Obróbki Metali: projekt płatnych staży rotacyjnych, podczas których student odbywa wakacyjną praktykę w kilku firmach.

Stażysta ma niecodzienną możliwość poznania branży i rynku pracy w regionie, a także własnych umiejętności i preferowanego stylu pracy w różnych kulturach organizacyjnych.

Pilotażowa wersja programu przeprowadzona została w roku 2018 i uzyskała bardzo pozytywne opinie zarówno wśród stażystów, którzy uczestniczyli w programie, jak i firm, które zaoferowały miejsca na staż rotacyjny. Niektórzy stażyści otrzymali propozycję zatrudnienia i kontynuują pracę do dziś.

Klaster Obróbki Metali skupia kilkadziesiąt firm branży obróbki metali, które z jednej strony konkurują, z drugiej współpracują ze sobą, tworząc wyjątkowy efekt synergii: przepływ kapitału, wiedzy i technologii.

Na wspólnym stoisku Klastra Obróbki Metali zaprezentują się wiodące firmy członkowskie z naszego regionu: ChM, Ferrox, Metal-Fach, SaMASZ, które proponują studentom wzięcie udziału w programie staży rotacyjnych.

Termin: okres wakacyjny (lipiec, sierpień, wrzesień)

Długość stażu: 2 lub 3 miesiące - opcję wybiera student

Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie (1640 zł netto)

Miejsce stażu: dwie lub trzy z poniższych firm:
- ChM: Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny
- Ferrox: Białystok, ul. Andersa 15  
- Metal-Fach: Sokółka, ul. Kresowa 62
- SaMASZ: Zabłudów, ul. Trawiasta 1

Kierunki studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki o profilu mechanicznym i  elektrycznym

Rozpoczęcie: 1 lipca 2019 - w tym dniu w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się warsztat dla studentów, którzy zakwalifikowani się do programu, przygotowujący do odbycia stażu, obejmujący zapoznanie z firmami i szkolenie „Sztuka komunikacji dla umysłów technicznych”

Informacje dodatkowe: po odbyciu stażu student wypełnia ankietę oceniającą staż oraz otrzymuje certyfikat ukończenia stażu

Inne wymagania: mobilność i gotowość do odbycia stażu w Białymstoku, Lewickich, Sokółce i Zabłudowie

Zgłoszenie na staż rotacyjny (DO POBRANIA) i CV należy wysłać na adres e-mail: praca@metalklaster.pl

Image
Jeden staż wiele firm
Załącznik Rozmiar
ZGŁOSZENIE STUDENTA NA STAŻ ROTACYJNY 496.92 KB