Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Wizyta studyjna w Green Sort

Greensort

Jedna z ostatnich wizyt studyjnych, jaką odbyli przedstawiciele biura Klastra Obróbki Metali miała miejsce w siedzibie firmy Green Sort Tomasz Stefaniuk w Janowie Podlaskim. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy z Klastrem oraz zbadanie potrzeb firmy. 

 

Firma Green Sort Tomasz Stefaniuk oferuje nowoczesne sortownice do jabłek oraz borówek, które zapewniają wysoki poziom precyzyjności, a także są kompaktowe i proste w użyciu. Produkty firmy Green Sort wyposażone są w najnowocześniejsze systemy wizyjne, dzięki którym możliwe jest klasyfikowanie owoców według różnych parametrów, chociażby koloru, rozmiaru czy uszkodzenia. Ponadto zostały tak skonstruowane, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia owoców podczas sortowania. 

Firma produkuje maszyny i urządzenia dedykowane dla branży sadowniczej. Są to głównie sortownice do jabłek i sortownice do borówek skierowane do gospodarstw sadowniczych o powierzchni do 20 hektarów. Kompaktowe i proste w budowie rozwiązanie dostosowane do potrzeb współczesnych sadowników. Dzięki zastosowaniu kamery i sztucznej inteligencji, jest nie tylko precyzyjny pomiar średnicy, ale można również sortować na kolor i wykrywać widzialne uszkodzenia. Firma produkuje również wodny rozładunek do sortownic oraz wywrotnicę elektryczną do skrzyniopalet do sortownic oraz dodatkowy produkt jakim jest pielnik automatyczny. Firma zatrudnia ok. 60 osób.

Realizacja projektu GLOBAL KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali z zakresu internacjonalizacji przynosi korzyści firmie. Firma prowadzi aktywny rozwój swojej działalności na rynku niemieckim i włoskim oraz bierze udział w targach branżowych, współfinansując te działania ze środków unijnych. Umiędzynarodowienie przedsiębiorcy związane jest z wprowadzeniem produktów Green Sort na wybrane rynki zagraniczne.

Bardzo dobrze zakończony finansowo rok pod kątem sprzedażowym zachęca właścicieli firmy do rozbudowy. W najbliższych planach przedsiębiorstwa jest m.in. rozbudowa zakładu oraz zatrudnienie konstruktorów. 

Dziękujemy za możliwość spotkania oraz wspólnej wymiany doświadczeń. Życzymy wielu sukcesów!