Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Walne Zgromadzenie Członków KOM - czerwiec 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków KOM - czerwiec 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków KOM to cykliczne spotkania przedstawicieli firm członkowskich. Co pół roku przedstawiciele przedsiębiorstw należących do klastrowej rodziny gromadzą się, aby podsumować minione kilka miesięcy, a także zacieśnić relacje oraz wymienić doświadczenia.

Pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie Członków KOM odbyło się w dniach 20-21 czerwca w Hotelu Warszawa w Augustowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli firm członkowskich, prelegenci partnerów strategicznych oraz pracownicy biura KOM.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania zgromadzonych gości przez Prezesa Zarządu KOM, Sebastiana Rynkiewicza, który w dalszej kolejności przedstawił sprawozdanie finansowe za 2022 r. Następnie Dyrektor Operacyjny KOM, Janusz Poulakowski zaprezentował sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok i opowiedział o działalności KOM.

Po nim przemówił dr Mariusz Citkowski, który na co dzień współpracuje z Instytutem Zarządzania w Białymstoku. Ekspert Klastra zaprezentował wyniki Barometru KOM za I półrocze 2023 r. B-KOM to badanie mające na celu ustawiczną diagnozę koniunktury wśród podmiotów skupionych w Klastrze Obróbki Metali.

Podczas spotkania omówiono również główne plany na rok 2023, m.in. finalizację procesu rebrandingu, końcowy etap wdrożenia projektu SMART KOM 2.3.7., nowe konkursy i fundusze FENG i FEdP oraz realizację projektu GEMSTONE.

Powołanie nowego Zarządu Klastra Obróbki Metali

Ważnym elementem Walnego Zgromadzenia było powołanie nowego Zarządu Klastra. Zarząd Klastra jest podmiotem decyzyjnym i opiniotwórczym, pełni także rolę doradczą oraz kontrolną, a jego kadencja trwa 3 lata. 
Przez ostatnie 3 lata z dużym zaangażowaniem funkcje członków Zarządu pełnili: Sebastian Rynkiewicz – CPIR, Katarzyna Bieszke - SaMASZ Sp. z o.o., Artur Zawadzki - Promotech Sp. z o.o., Michał Charkiewicz - A+Ceramics, Roman Kaczyński - Politechnika Białostocka, Jarosław Kozak - Technology Applied Sp. z o.o. oraz Marek Karabowicz - Neotech Sp. z o.o.

W skład nowego Zarządu KOM, który swoje funkcje pełnił będzie do 2026 roku wchodzą: 
Sebastian Rynkiewicz – CPIR, Katarzyna Bieszke - SaMASZ Sp. z o.o., Artur Zawadzki - Promotech Sp. z o.o., Roman Kaczyński - Politechnika Białostocka, Jarosław Kozak - Technology Applied Sp. z o.o., Marek Karabowicz - Neotech Sp. z o.o., Bartosz Zborowski  - IOD Performance Sp. z o.o. 

 

Powołanie nowej Rady KOM 

Istotnym punktem spotkania było także powołanie członków Rady Klastra. Rada KOM składa się przedstawicieli Partnerów i Partnerów Strategicznych, pełni funkcje doradcze oraz kontrolne. Kadencja Rady Klastra trwa 3 lata. 
Na czele rady przez ostatnią kadencję stał Mariusz Citkowski – UwB. W skład członków Rady Klastra przez ostatnie 3 lata wchodzili:  Adam Kiełczewski - BALTRAS, Anatoliusz Kopczuk - WSFiZ, Anna Daszuta-Zalewska - BPN-T, Jerzy Leszczyński - UMWP, Daniel Zimnicki - Budrad, Jacek Bogusz - DARMET, Jerzy Busłowski - APS, Jerzy Demiańczuk - PPH DEMEX, Krzysztof Czerech - Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2, Krzysztof Toczydłowski - Tock Automatyka, Łukasz Luto - Porta KMI, Marek Biernat - Edbak, Mariusz Citkowski - BFKK, Monika Rutkowska - Art.-Motor, Roman Kaleta - MALOW, Tadeusz Ożarowski - ALEX, Wojciech Śliwowski - AgwoSerwis.
Dziękujemy za zaangażowanie i świetną współpracę!


W skład Nowej Rady KOM, która swoje funckje pełnić będzie do 2026 r. wchodzą: 
Monika Rutkowska – Art-Motor, Jerzy Demiańczuk – Demex, Mariusz Citkowski – UwB, Tadeusz Ożarowski – Alex, Anna Daszuta Zalewska – BPNT, Daniel Zimnicki – BUDRAD, Roman Kaleta – MALOW oraz nowy członek Rady - Maciej Krajewski – APS.

 

Powołanie Rady ds. Edukacji i Badań

Kolejnym niezwykle ważnym elementem Zgromadzenia było powołanie członków Rady ds. Edukacji i Badań. Celem Rady jest zacieśnienie współpracy między biznesem a nauką oraz opiniowanie projektów B+R. Rada ds. Edukacji i Badań działać będzie w ścisłej współpracy z Radą i Zarządem Klastra Obróbki Metali. 
Do tej pory członkami Rady ds. Edukacji i Badań byli: JM Rektor PB, prof. Marta Kosior – Kazberuk – Politechnika Białostocka, Dr Anatoliusz Kopczuk – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Dr Mariusz Citkowski – Instytut Zarządzania UwB, Krzysztof Czerech – Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa, Karolina Szyszkowska – ASPI, Katarzyna Leszczyńska – Art-Motor Leszczyńscy, Rutkowscy Sp. Jawna, Sławomir Dobrzański - SaMASZ Sp z o.o.


W skład Nowej Rady ds. Edukacji i Badań wchodzą: 
JM Rektor PB, prof. Marta Kosior – Kazberuk – Politechnika Białostocka, Dr Anatoliusz Kopczuk – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Dr Mariusz Citkowski – Instytut Zarządzania UwB, Krzysztof Czerech – Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa, Karolina Szyszkowska – ASPI, Katarzyna Leszczyńska – Art-Motor Leszczyńscy, Rutkowscy Sp. Jawna, Sławomir Dobrzański - SaMASZ Sp z o.o. oraz nowy członek Rady Tadeusz Ożarowski – Alex.

Nowi członkowie KOM

W ramach panelu „Poznajmy się” zaprezentowały się nowe firmy członkowskie Klastra.

Jako pierwszy wystąpił Bogdan Chłodek - przedstawiciel firmy Machine Tools International, zajmującej się dostawą maszyn dla branży przemysłowej. MTI działa na terenie całej Polski i zaopatruje firmy z branży produkcyjnej w kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej.

Sulichrec to kolejna firma, która dołączyła do członków Klastra. Przedstawiciele spółki - Magdalena Gibulska i Karol Sulich opowiedzieli o głównych obszarach działań organizacji – hutowym i detalicznym skupie złomu stalowego oraz metali kolorowych. Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi z zakresu rozbiórek, demontażu, podstawiania kontenerów oraz odbioru złomu zarówno od firm produkcyjnych jak i od indywidualnych klientów.

Firmę Hexa Bank Spółdzielczy zaprezentowały Krystyna Godlewska -Syczewska oraz Joanna Stefanowicz. Prelegentki opowiedziały o działalności spółki, która mocno angażuje się w rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny regionu, służąc pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom, współfinansuje wiele przedsięwzięć oraz prac społecznie użytecznych.

HART-TECH, to kolejny nowy Członek Klastra. Podczas prezentacji, o firmie opowiedział Adam Rzepkowski. Spółka zajmuje się zaawansowanymi technologiami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz, chronionymi zarówno polskimi jak zagranicznymi patentami technologiami, FineCarb®, PreNitLPC® i FineLPN®.

AIR LIQUIDE to światowy lider w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Prelegentka Magdalena Matel opowiedziała o celach firmy, jakimi są m.in. zapewnienie wyników w perspektywie długoterminowej i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, mocno angażując się w będące w centrum strategii zmiany klimatyczne oraz transformację energetyczną.

 

Proces rebrandingu

Ostatnie wystąpienie należało do Natalii Trockiej, Specjalistki ds. Marketingu i Promocji. Pracownica biura KOM opowiedziała o procesie rebrandingu Klastra Obróbki Metali, którym zajmowała się przez ostatnie dziewięć miesięcy. Podczas prezentacji przedstawiono nową nazwę organizacji – Evoluma Klaster Przemysłowy.

Proces rebrandingu był odpowiedzią na potrzebę dostosowania organizacji i jej nazwy do nowych technologii. Po rozpoczęciu procedury wewnątrz biura i zakończeniu konkursu bez akceptowalnego rozwiązania, proces został wstrzymany, a następnie powierzony wyspecjalizowanej agencji zewnętrznej. Firma opracowała proces strategiczny (strategię marki i naming) oraz wyłoniła kluczowe kryteria, a następnie zaproponowała nazwę Evoluma Klaster Przemysłowy, która została zaakceptowana przez pracowników Biura KOM.

Nazwa Evoluma wywodzi się z języka esperanto i powstała z połączenia słów evoluo (rozwój) oraz maŝino (maszyna).

 

Dodatkowym elementem Walnego Zgromadzenia były szkolenia, realizowane w ramach projektu SMART KOM, które były podzielone na dwie ścieżki. Podczas Ścieżki Tech odbyło się szkolenie „Zarządzanie procesem produkcyjnym”. Trener Michał Matejczyk poprowadził dwie części spotkania – „Ocena efektywności procesów produkcyjnych” oraz „Optymalizacja procesów produkcyjnych”. Ścieżkę Biznes i szkolenie pt. „Prowadzenie biznesu w warunkach dynamicznych zmian” składające się z trzech części, tego dnia poprowadził Krzysztof Manthey.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Walnego Zgromadzenia KOM była Biesiada Podlaska nad jeziorem, w ramach której uczestnicy mieli okazję do networkingu i jeszcze lepszego poznania się.

 

Drugi dzień Walnego Zgromadzenia

Drugi dzień rozpoczął się od przedstawienia kolejnych nowych członków KOM. Tego dnia zaprezentowały się trzy nowe firmy.

Prelegent Adrian Truszkowski przedstawił gościom firmę Amazemetspecjalizującą się w wysokotemperaturowych technologiach ultradźwiękowych i urządzeniach do atomizacji proszków metali oraz wspomaganiu procesów odlewniczych.

Firmę Scan Stal zaprezentowała zebranym Marlena Kułak. Scan Stal jest ekspertem w zakresie produkcji spawanych wsporników, prętów zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach żelbetowych i prefabrykowanych oraz technologii konstrukcji stalowych i prac spawalniczych

O Grupie Marat opowiedzieli Kempińska i Piotr Małecki. Firma zapewnia kompleksową realizację dużych i ambitnych projektów. Wciąż rozwija swoją działalność usługową oraz produkcyjną, zapewnia fachowe doradztwo gwarantujące zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu i optymalizowaniu zapasów. Misją firmy jest kompleksowa obsługa klienta od fazy projektu poprzez produkcję, dostawę i montaż do rozruchu.

 

Następnym punktem wydarzenia była kontynuacja szkolenia Krzysztofa Mantheya, który poprowadził panel „Między zarządzaniem a przywództwem”. Drugi dzień Zgromadzenia zakończył się szkoleniami ze Ścieżki Biznes pt. „Kreatywne myślenie”, w ramach którego trener Marcin Nawrocki zaprezentował wykład pt. „Design Thinking – rewolucja w zespołach projektowych”. Ostatni warsztat poprowadził Jerzy Cieśliński. Trener przybliżył uczestnikom temat liberating structures i zaprezentował metody na zwiększenie kreatywności i zaangażowania w zespole.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział w wydarzeniu. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej. Nowoprzyjętym Klastrowiczom życzymy wielu sukcesów i owocnej kooperacji w Klastrze. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!