Przejdź do treści

Targi Praktyk i Staży 2019 - inauguracja drugiej edycji staży rotacyjnych

Targi Praktyk i Staży 2019

9 kwietnia 2019 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się szósta edycja wydarzenia cieszącego się zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i studentów - Targi Praktyk i Staży. Nie mogło zabraknąć tu i naszego stoiska, na którym znalazły się również firmy członkowskie: SaMASZ, Ferrox, Metal-Fach i ChM. Tym samym oficjalnie zainaugurowaliśmy tegoroczny projekt płatnych wakacyjnych staży rotacyjnych. Odwiedzający nas studenci byli bardzo zainteresowani wzięciem w nim udziału, liczymy na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu.

Program płatnych staży rotacyjnych jest unikalną inicjatywą firm branży metalowo-maszynowej.  Studenci będą mogli odbyć wakacyjną praktykę w kilku wiodących w swojej branży firmach w regionie. Pilotażowa wersja programu przeprowadzona została w roku 2018 i uzyskała bardzo pozytywne opinie zarówno wśród stażystów, którzy uczestniczyli w programie, jak i firm, które zaoferowały miejsca na staż rotacyjny. Niektórzy stażyści otrzymali propozycję zatrudnienia i kontynuują pracę do dziś.

- Do firmy ChM trafiłam dwa lata temu. Najpierw byłam na stażu, a po jego zakończeniu dostałam pracę. Szukamy osób, które będą zainteresowane dalszą współpracą z naszą firmą, nie tylko stażem. Osób, które chcą się rozwijać, zdobyć wiedzę i wykorzystywać ją w swojej przyszłej pracy. Najbardziej interesują nas studenci kierunków planowanie produkcji i inżynieria procesu - powiedziała, Magdalena Kwaśny z firmy ChM, pracują w dziale naukowym.

Jak podkreśliła, stażyści jak najbardziej mają szansę, by zostać w firmie na stałe.

- Ze studentami rozmawialiśmy nie tylko o stażach. Poszukujemy również osób do pracy, więc istnieje możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu. W zeszłym roku właśnie po stażu rotacyjnym został u nas jeden student i bardzo dobrze sobie radzi - dodała Zuzanna Wróblewska z firmy Ferrox.

Ona z kolei przyznała, że najbardziej pożądani są studenci kierunków mechanicznych.

- Staże rotacyjne to bardzo innowacyjny, ciekawy projekt. Pilotażowa edycja miała miejsce w ubiegłym roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego program kontynuujemy. Celem jest umożliwienie studentom poznania jak największej liczby firm, kultur organizacyjnych, stanowisk, metod pracy. Z kolei przedsiębiorcy mają z kolei okazję, by wyłowić spośród stażystów wartościowych pracowników - tłumaczy Katarzyna Bereśniewicz, właścicielka firmy LUPA HR, koordynatorka projektu "Staże rotacyjne 2019 w Klastrze Obróbki Metali".

Staże będą trwały dwa lub trzy miesiące - w zależności od opcji wybranej przez kandydata. Każdy ze studentów spędzi od jednego do dwóch miesięcy w różnych firmach, ponieważ np. ChM proponuje staż przez dwa miesiące.

Przypomnijmy: program skierowany jest do studentów ostatnich semestrów kierunków technicznych: zarządzania i inżynierii produkcji, kierunków o profilu mechanicznym i elektrotechnicznym, a także ciepłownictwa i techniki grzewczej, zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich.

Ze względu na lokalizację przedsiębiorstw oferujących staże, ważnym warunkiem udziału studenta jest mobilność, czyli gotowość do odbycia stażu w Białymstoku, Sokółce, Zabłudowie i Lewickich, ponieważ to tam mają siedziby firmy biorące udział w projekcie.

Studenci będą uczestniczyć w stażach na podstawie umów o praktykę płatną i otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja studentów potrwa do 15 maja. Po tym terminie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne oraz dopełnianie formalności.

Zgłoszenia na staż rotacyjny (w załączeniu niniejszego artykułu) i swoje CV należy wysłać na adres: praca@metalklaster.pl

Na Targach Praktyk i Staży oprócz stoiska KOM, były też i inne, należące do członków klastra. Swoje oferty do stażystów kierowali: AC, APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie, Plum.

Załącznik Rozmiar
Formularz zgłoszeniowy 496.92 KB