Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Spotkanie Living Lab projektu CemiVET

Spotkanie Living Lab projektu CemiVET

16 maja w firmie SaMasz Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Living Lab przedsiębiorców z branży metalowej, partnerów projektu z Litwy, Hiszpanii, Niemiec i Włoch oraz nauczycieli, trenerów i uczniów szkół branżowych w ramach projektu CemiVET.

Wydarzenie miało charakter interaktywnego dnia szkoleniowego z warsztatami oraz wizytą studyjną w firmie SaMASZ Sp. z o.o., który był okazją do zagłębienia się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Podczas spotkania uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz mogli zobaczyć proces spawania w firmie SaMASZ Sp. z o.o., a także poznać wdrożone w przedsiębiorstwie rozwiązania z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) przedstawione przez Sławomira Dobrzańskiego Dyrektora OBR SaMASZ Sp. z o.o. Teoretyczne zagadnienia dotyczące GOZ w przemyśle przedstawiła dr Joanna Godlewska reprezentująca Politechnikę Białostocką. 

Więcej o projekcie CemiVET: www.cemivet.eu

Dziękujemy za udział w spotkaniu!