Przejdź do treści

Rozwój klasteringu na Białorusi - z naszym wsparciem

Białoruś
Fot. PFRR

W ramach projektu "Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi" wespół z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (naszym partnerem strategicznym) realizowane są działania eksperckie przez stronę polską i białoruską. W październiku 2019 r. w Nowopołocku, Mohylewie i Kliczewie odbyły się seminaria, podczas których białoruskim partnerom przedstawiane były dobre praktyki i rzeczowe informacje, czego warto się wystrzegać przy budowaniu klastrów. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 90 uczestników, miało miejsce dziewięć prelekcji tematycznych. Nasi wschodni sąsiedzi nie szczędzili pytań, których padały setki. I na tym nei koniec, ponieważ już w listopadzie kolejne seminaria w Homlu, Pińsku i Grodnie.

- Bardzo nas cieszy, że możemy dzielić się swoim doświadczeniem z kolegami i koleżankami z Białorusi - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator i prezes Klastra Obróbki Metali. - Pokazujemy, jak nasze firmy otworzyły się na współpracę, jak udało się zbudować zaufanie, jakie czynniki decydowały o uruchomieniu finansowania publicznego, w szczególności środków UE, a co przyczyniło się do zaangażowania środków komercyjnych przedsiębiorstw. Wyjaśniamy również, jak rozumiemy innowacyjność i jaka droga poprzedzała nasze projekty flagowe, w jaki sposób osiągnęliśmy obecny poziom internacjonalizacji i jakie plany mamy na przyszłość.

Realizacja projektu trwa już drugi rok.

- Dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w jakim tempie białoruscy partnerzy przyjmują wiedzę i wdrażają ją w praktyce. Zalecenia z ubiegłego roku są w wielu miejscach już wprowadzone, a świadomość i rozumienie procesów klastrowych bardzo znacząco urosły zarówno w sektorze publicznym, nauce, jak i firmach. W tym roku otwartość na współpracę i zaufanie budzi szacunek - podkreśla Rynkiewicz.

Należy zaznaczyć, iż z racji tego, że na Białorusi odpowiednie regulacje prawne pojawiły się w 2014 roku, naturalnym jest, że występuje tam niższy poziom zaawansowania procesów klastrowych w porównaniu do Polski, gdzie zalążki procesu sięgają początku XXI.

- Ostatnia wizyta na Białorusi bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Pokazała, że to co zrealizowaliśmy w ramach projektu w zeszłym roku było bardzo potrzebne. W 2018 roku w wizytach studyjnych w Polsce, w seminariach regionalnych, spotkaniach z ekspertami na Białorusi udział wzięło ponad 1300 osób zainteresowanych tworzeniem klastrów. Można śmiało powiedzieć, że nastąpiła zmiana na dwóch płaszczyznach, po pierwsze w zakresie postrzegania klastrów, po drugie w postrzeganiu możliwości czerpania z polskiej pomocy i polskiego doświadczenia - ocenia Kamil Pendowski, dyrektor Projektów Rozwojowych w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciel KOM jest pod wrażeniem tempa prac i pracowitości białoruskich partnerów.

- Uważam, że doświadczenia polskie są bardzo wartościowe ze względu na proces transformacji gospodarczej, którą przeszliśmy. Oczywiście Białoruś wybierze swoją własną drogę, jednak widzę, że potrafi korzystać z dobrych praktyk, a także unikać błędów popełnianych przez nas. Jestem bardzo ciekawy, jak wykorzystają swój własny potencjał. Start oceniam na bardzo obiecujący - dodaje koordynator Klastra Obróbki Metali.

Podczas październikowego spotkania chęć kontynuacji współpracy została potwierdzona podpisanym porozumieniem (10 października 2019 r.) w Mohylewie, gdzie istnieje tam dobrze rozwinięta branża metalowo - maszynowa. Ze strony białoruskiej sygnatariuszem porozumienia jest Wolna Strefa Ekonomiczna "Mohylew"; z polskiej - Klaster Obróbki Metali, realizujący komplementarne działania w ramach działań internacjonalizacyjnych dla klastrów wspieranych z działania 2.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- Koledzy z Białorusi z zainteresowaniem obserwują polski system wspierania klastrów i myślą o analogicznych instrumentach. Liczę, że w przyszłej perspektywie, dzięki wspólnym staraniom, uda się uruchomić wsparcie z programu współpracy Polska - Białoruś - Ukraina i kontynuować współpracę również w relacjach transgranicznych. Póki co jestem bardzo zadowolony ze wsparcia MSZ i środków POIR - podsumowuje Sebastian Rynkiewicz.