Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy SaMASZ Sp. z o.o. i Politechniki Białostockiej

Konferencja SAMASZ PB
FOT. GABRIELA KOŚCIUK PB

21 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a firmą SaMASZ sp. z o.o. Podpisanie porozumienia miało miejsce w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, a udział w nim wzięli:

- Jacek Stolarski - Wiceprezes SaMASZ Sp. z o.o.

- Sławomir Dobrzański - Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy SaMASZ sp. z o.o.

- Sebastian Rynkiewicz - Centrum Promocji, Innowacji i Rozwoju Koordynator Klastra Obrótki Metali

- dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB - Prorektor ds. Rozwoju

- dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB - Prorektor ds. Studenckich

- dr hab. inż. Łukasz Derpeński - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

 

Wraz z podpisaniem porozumienia Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej rozpoczną realizację projektu badawczo-rozwojowego we współpracy z firmą SaMASZ sp. z o.o.  Projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ sp. z o.o.  wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” otrzymał dofinansowanie w konkursie „Szybka ścieżka – Agrotech”. Będzie on realizowany w pięciu etapach, w okresie 01.01.2021-31.12.2023 r.

Wartość projektu, który zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn rolniczych, wynosi 11 374 367.23 zł.

- Aby dbać o naturę, glebę i zaprzestawać degradacji środowiska potrzeba nie tylko wiedzy i umiejętności samego rolnika, ale przede wszystkim narzędzi. Skoordynowane maszyny, które  stworzymy w ramach tej współpracy, są po to aby pomóc rolnikowi współpracować z glebą. Dzięki temu zmniejszymy ilość zużytego paliwa, osiągniemy dodatkowy pozytywny wpływ na nasze środowisko, zmniejszymy ślad węglowy, a czas rolnika zostanie efektywnie wykorzystany, ponieważ będziemy przewidywali i starali się pomóc rolnikowi. Dowiemy się kiedy i w jaki sposób przewidzieć możliwe awarie sprzętu. Nasz program od Ado Z pomaga współpracować rolnikowi z naturą  oraz budować zrównoważone rolnictwo w naszym kraju.mówił podczas mowy otwierającej wydarzenie Sławomir Dobrzański Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego firmy SaMASZ sp. z o.o.

Współpraca Politechniki Białostockiej, firmy SaMASZ sp. z o.o.  i Klastra Obróbki Metali trwa od lat, a projekt ten jest kolejnym elementem długofalowej współpracy między partnerami, a firmami członkowskimi KOM.

Politechnice Białostockiej oraz firmie SaMASZ sp. z o.o. życzymy dalszych sukcesów i szerokich perspektyw rozwoju!