Przejdź do treści

O współpracy w regionie Morza Bałtyckiego

O współpracy w regionie Morza Bałtyckiego

19 marca Klaster Obróbki Metali uczestniczył w Baltic Cluster Forum 2019, organizowanym w Kownie przez Lithuanian Agency for Science, Innovation and Technology (MITA).

Było to miejsce spotkań klastrów. Na miejscu spotkali się eksperci od klasteringu, przeprowadzono warsztaty, prelekcje o polityce klastrowej, tendencjach w sektorze. Wymieniono się doświadczeniami, rozmawiano o współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klastrów z Litwy, Łotwy, Estonii, Irlandii, Niemiec i Polski.

- Bardzo ciekawe było wystąpienie dr Anny Sobczak z Brukseli, przedstawicielki sekretariatu generalnego rynku wewnętrznego i przedsiębiorczości w Komisji Europejskiej, odpowiedzialnej za zaawansowane technologie i politykę klastrową. Mówiła o źródłach finansowania działań europejskich klastrów w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej - opowiada Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM.

Jak podkreśla, jednym z priorytetów w przyszłej polityce klastrowej jest promowanie współpracy międzysektorowej, w której KOM już funkcjonuje.

Częścią forum były też spotkania B2B przedstawicieli klastrów i litewskich firm. To dodatkowe szanse na nawiązanie nowych kontaktów dla realizacji projektów partnerskich.

- Ponadto, w ramach poznawania dobrych praktyk pod RCKPP, razem z przedstawicielem Tock Automatyka odwiedziliśmy Akademię Szkoleń Praktycznych w Kownie - prywatny ośrodek szkoleń operatorów CNC utworzony przy firmie produkcyjnej branży metalowej - dodaje Poulakowski.