Przejdź do treści

Liderzy zmian ku Gospodarce 4.0

KLZ

W dniach 5 - 6 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła sie czwarta już edycja Kongresu Liderów Zmian. Klaster Obróbki Metali współorganizował to wydarzenie. Firmy członkowskie KOM były w gronie sponsorów (SaMASZ, Promotech, AC, Jazon) oraz partnerów technologicznych (Alnea, White Hill, Neotech, D-Tech, Aksony).

- To już czwarty rok, kiedy współorganizowaliśmy, jako Klaster Obróbki Metali, Kongres Liderów Zmian. Jest to dla nas niezwykle ważne wydarzenie, gdzie wspólnie wyznaczamy kierunki rozwoju na najbliższe lata. W tym roku tematem przewodnim były kompetencje przyszłości. Chcemy rozmawiać, jak tworzyć regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości już dziś - powiedział Sebastian Rynkiewicz, prezes KOM.

KLZ to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Tematyka czwartej edycji KLZ to "Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.0 - kompetencje przyszłości".

Podczas prelekcji i dyskusji starano się odpowiedzieć na pytanie, co będzie wpływać na kompetencje przyszłości. Wymieniano:
informatyzację świata, przetwarzanie ogromnej ilości danych wymusza skuteczne radzenie sobie z szumem informacyjnym, rozwój mediów społecznościowych, strukturę demograficzna, starzenie się społeczeństwa i wydłużający się czas życia ludzi, sztuczną inteligencję, która przejmuje coraz więcej procesów, a której częścią jest uczenie maszynowe, sieci neuronowe, systemy ekspertowe, postępującą automatyzację i robotyzację, wzrost przedsiębiorczości. Liderzy zmian, aby sprostać turbulentnemu otoczeniu i nowym wyzwaniom w Gospodarce 4.0, powinni rozwijać następujące kompetencje: inteligencją emocjonalną, kreatywność, neuroprzywództwo, pracę w międzynarodowych zespołach, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, pracę w wirtualnych zespołach, crossowanie umiejętności, pracę w szumie informacyjnym, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje, skuteczną komunikację, zarządzanie różnorodnością pokoleniową, zarządzanie stresem, odporność psychiczną w biznesie.

Podczas pierwszego dnia Kongresu odbywały się prelekcje, podzielone na trzy bloki tematyczne:
- kompetencyjne czynniki sukcesu przemysłu przyszłości,
- rozwój osobisty menedżera przyszłości,
- technologia cyfrowa jako środowisko pracy menedżera przyszłości.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie.