Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Kryzys energetyczny - KOM na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2022

Prezes KOM i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

W dniach od 6 do 8 września wszystkie oczy, uszy i kamery telewizyjne, zwrócone były na Dolny Śląsk, gdzie odbywało się „polskie Davos”. Trzeci rok z rzędu Klaster Obróbki Metali uczestniczy w panelach dyskusyjnych na największym Forum Ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomicznym w Karpaczu. 

 

Tematem rozmów podczas wydarzenia były problemy z jakimi zmagają się obecnie przedsiębiorcy oraz całe społeczeństwa w Europie. Skutki pandemii, kryzys migracyjny, wojna na Ukrainie, napływ uchodźców, inflacja, kryzys energetyczny, zachwiane łańcuchy dostaw oraz niepewność wschodnich rynków to obszary poruszane podczas rozmów. 

Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz uczestniczył w panelu pt. „Kryzys gospodarczy niejedno ma imię. Od Wschodu po całą Polskę”, gdzie wraz z przedstawicielami różnych branż oraz samorządowcami debatował nt. wpływu aktualnej sytuacji na przedsiębiorstwa. W debacie podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiał: Sebastian Łukaszewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Sylwia Olechno - Dyrektor Generalna Grupy Chorten, Marek Żółtkowski - Manager ds. regulacyjnych British American Tobbacco, Monika Lipska - Dyrektor ds. handlu i rozwoju Torpol oraz Jerzy Potocki - Zastępca Rzecznika Praw Rodziny Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

Tematykę spotkania poruszającą aktualne problemy przedsiębiorców zapoczątkowały spotkania klastrowej Grupy GZW PRO ds. Lobbingu. Grupa ta zrzesza przedstawicieli największych firm z branży metalowo-maszynowej, którzy podczas cyklicznych spotkań wymieniają doświadczenia i omawiają bieżącą sytuację w swoich organizacjach. Członkowie Organów Zarządczych firm Klastrowych od lipca 2022r. sygnalizują problemy związane z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz kryzysem energetycznym i wysokimi cenami paliw. Problemy te był głównym tematem rozmów, nie tylko podczas panelu, w którym brał udział Prezes Klastra Obróbki Metali, ale również był to główny obszar poruszony podczas Forum Ekonomicznego 2022. Panele głównego partnera Forum, czyli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie również były poświęcone sektorowi energetycznemu w dobie szoków cenowych, a także wpływowi cen energii na procesy inflacyjne w Polsce oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Problem cen energii został dogłębnie zbadany w populacji klastra podczas pilnego zebrania organów Klastra Obróbki Metali: Rady Klastra, Zarządu KOM oraz Grupy GZW PRO. Spotkanie odbyło się 30 sierpnia 2022r. Wskazano wyraźny wzrost kosztów – w pierwszej połowie 2022r. - firmy wydały prawie tyle ile za cały poprzedni rok kalendarzowy 2021r. Przedsiębiorstwa obecnie wykazują̨ koszt zużycia energii w wysokości od ok. 400 do 600 zł/MWh natomiast otrzymana aktualna oferta w kontrakcie 3 letnim wynosi już̇ od 2000 zł/MWh do ponad 3000 zł/MWh. Wartości obecnej ceny giełdowej - to wzrost nawet o 400 % w stosunku do początku roku. 

Podczas spotkania przedsiębiorcy referowali aktualną kondycję związaną z drastycznymi podwyżkami cen energii oraz wskazali poważne zagrożenie konkurencyjności, a nawet bytu, nie wspominając o rentowności funkcjonowania przedsiębiorstw. Zebrana grupa postanowiła wystosować pismo do Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy z informacją nt. bieżącej sytuacji oraz z prośbą o stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorstw, w związku z ograniczoną konkurencyjnością spowodowaną głównie przez skokowe i spekulacyjne wzrosty cen energii elektrycznej.  

Paneliści forum z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego na czele, opisując problemy oraz ich rozwiązania na własnych przykładach wskazali, że aktualne czasy faktycznie są trudnym momentem na rozwój biznesu. Jednogłośnie stwierdzili jednak, że nie należy się poddawać i warto stawiać czoła trudnym problemom, jednocząc się w różnego typu organizacjach jak grupy handlowe czy klastry.  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz w swojej wypowiedzi zauważył, że przedsiębiorcy od początku pandemii zyskują wsparcie w różnego typu instrumentach na szczeblu krajowym i regionalnym. Inni prelegenci z branży spożywczej, mleczarskiej i tytoniowej opowiadali o problemach związanych z zamknięciem wschodnich rynków, problemami stref nadgranicznych, a także wskazywali na braki surowców takich jak np. papier. Niewątpliwie wszystkie te problemy spędzają sen z oczu przedsiębiorcom, a także są wyjątkowym wyzwaniem, które stoi przed kadrą zarządzającą. 

Podczas rozmowy nie zabrakło również debaty nt. problemu związanego z edukacją. Rozmówcy wskazali, że podstawy wiedzy, które uczniowie pozyskują w szkole nie zawsze są wystarczające. Negatywne skutki pandemii odczuwają nie tylko przedsiębiorcy, ale również szkoły. Edukacja domowa oraz kształcenie hybrydowe to dwa główne rozwiązania, w których paneliści dopatrywali się zapełnienia luki w edukacji. Projekt Smart Education For Industry 4.0, zgłoszony przez Klaster Obróbki Metali do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego jako jedno z przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa, jest odpowiedzią na wyzwania jakie przed szkolnictwem stawiają rozwój technologiczny, braki kadrowe i edukacja zdalna. 

 

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia. Cała debata dostępna jest pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ONyMymf9bhY

 

fot. Krzysztof Łapiński