Przejdź do treści

KOM partnerem Kongresu Liderów Zmian

KOM partnerem Kongresu Liderów Zmian

Klaster Obróbki Metali będzie partnerem czwartej edycji Kongresu Liderów Zmian, organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jego tegoroczne hasło brzmi „Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.0 - kompetencje przyszłości”. Podczas jednej z sesji wystąpi Radek Brzóska - autor programu „Jak to działa”, znany popularyzator nauki. Wydarzenie odbędzie się 5 - 6 kwietnia 2019 r.

Po raz czwarty organizatorami są: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku, Resursa Podlaska i Klaster Obróbki Metali - Krajowy Klaster Kluczowy. Partnerem merytorycznym tegorocznego kongresu jest czołowa firma konsultingowa na świecie PwC Polska.

Kongres jest najważniejszym w Polsce północno - wschodniej i jednym z nielicznych w naszym kraju cyklicznych wydarzeń poświęconych problematyce doskonalenia obecnych i przyszłych kadr menedżerskich oraz ich przygotowaniu do sprostania wyzwaniom przyszłości.

KLZ to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Na najbliższym Kongresie przez wszystkie przypadki odmieniane będzie określenie „kompetencje przyszłości” w Gospodarce 4.0.

Jak przekonują organizatorzy, warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do Gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

- Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią. Efektywny lider wie, że nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego dobiera zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu. Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aby zatrzymać bądź pozyskać wysoce wykwalifikowanych pracowników, inwestowanie w kapitał ludzki jest rzeczą niezbędną. Zarządzanie różnorodnością implikuje też potrzebę odmiennych form inwestycji w kapitał ludzki, np. w odniesieniu do Generacji Y i Z - tłumaczą organizatorzy KLZ. - W raporcie „Youthspeak 2015”, przygotowanym przez organizację studencką AIESEC oraz PwC, zauważyć możemy, iż w 2020 roku około 75 proc. pracowników na świecie będą stanowili millenialsi. Generację Y cechuje szerokie stosowanie i dobre rozumienie innowacji technologicznych. Są to z reguły ludzie otwarci na zmiany, dużo bardziej elastyczni od ich poprzedników, ale równocześnie ceniący niezależność. Oczekują, że praca umożliwi im ciągłe rozwijanie się, a także zebranie międzynarodowego doświadczenia.

Kolejnym pokoleniem są Z, mające wielkie plany na przyszłość, są przedsiębiorczy, wiedzę czerpią z internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji, ważne jest dla nich dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe. Liderzy zmian, którzy będą potrafili wykorzystać potencjał w zmianie pokoleniowej, uzyskają przewagę konkurencyjną.

Kontynuując zatem wzrost gospodarczy jest zależny od jakości kapitału ludzkiego.

W turbulentnym  otoczeniu sztandarowym celem lidera zmian powinno być stworzenie klimatu organizacji „uczącej się”, która w nowych wyzwaniach rzeczywistości widzi szanse. Wsparciem takiego podejścia  jest świadome i skuteczne budowanie zespołów o różnych kompetencjach, uwzględniających przyszłe potrzeby rynku.  Uzupełnieniem powyższych informacji jest raport Światowego Forum Ekonomicznego, opisujący kluczowe kompetencje przyszłości. Jak prognozuje Światowe Forum Ekonomiczne, 30 proc. umiejętności, które będą pożądane w 2020 r. na większości stanowisk pracy, dziś nie zalicza się do kluczowych.

Program oraz rejestracja: www.kongresliderówzmian.pl

Film promocyjny IV KLZ

 

Za: www.kongresliderówzmian.pl