Przejdź do treści

Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa ze STAG

AC

Spółka AC, producent instalacji marki STAG, włączyła się aktywnie w edukację najmłodszych w temacie zasad udzielania pierwszej pomocy. Edukacja z zasad bezpieczeństwa obejmujących różne dziedziny życia jest celem akcji edukacyjno-informacyjnej "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa" skierowanej do uczniów szkół podstawowych.

- Jesteśmy świadomi niebezpieczeństw, z którymi mogą mieć styczność nasze dzieci każdego dnia. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem. Uważamy, że już od najmłodszych lat należy przekazywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i staramy się angażować dzieci do poznawania podstawowych umiejętności z tym związanych - informuje Sylwia Andrzejewska, kierownik działu marketingu AC SA.

Projekt akcji został przygotowany przez profilaktyków z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z partnerami na co dzień odpowiedzialnymi za najważniejsze dziedziny życia, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie czy czystość w miejscu zamieszkania.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, PUHP Lech sp. z o.o. w Białymstoku, Polska Izba Mleka, firma AC, Sieć kin Helios SA w Białymstoku.

W akcji biorą udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. Razem prawie 100 dzieci z 6 szkół, którym zostanie przybliżona specyfika pracy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Projekt trwa od 4 listopada 2019 do 20 czerwca 2020 roku. W tym czasie uczniowie wezmą udział w 11 zajęciach profilaktycznych. Po zaliczeniu każdej lekcji uczestnik otrzyma wpis do indeksu. Pozyskane umiejętności i wiedzę wśród najmłodszych potwierdzą dyplomy ukończenia "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa".