Przejdź do treści

Badania i rozwój, czyli biznes spotyka się z nauką. Klaster uczestnikiem projektu

B+R
Fot. pixabay.com

Zacieśnianie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm i komercjalizowanie uczelnianych pomysłów - to główne cele projektu, który poprowadzi partner strategiczny KOM - Politechnika Białostocka. Wśród partnerów jest Klaster Obróbki Metali.

"Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami" będzie obejmował trzy główne zadania: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu oraz organizację wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, wyłonionych na uczelniach: PB, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Eksperci wyłonią następnie 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Mają dotyczyć branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu, m.in.: przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.

Kolejni partnerzy projektu zajmą się organizacją spotkań networkingowych dla przedstawicieli uczelni, otoczenia biznesowego oraz funduszy venture capital. Klaster Obróbki Metali, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (speeddating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i oczekiwaniach.

W ciągu roku powstanie również platforma usług dla biznesu, obrazująca potencjał badawczo-rozwojowy regionu. Baza będzie zawierała listę sprzętu i aparatury badawczej, ale także wykaz specjalistycznych kadr, potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które mogą zainteresować przedsiębiorców. Prof. Mirosław Świercz z Politechniki Białostockiej podkreślił, że uczelnie powinny być naturalnym partnerem w badaniach i rozwijaniu innowacyjności firm.

Wszystkie działania mają być analizowane, by w rezultacie za rok powstał raport na temat współpracy biznesu i nauki w regionie. Dokument ma zawierać wytyczne i rekomendacje dla twórców Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Koszt projektu wynosi 2,7 mln zł, większość (2,5 mln zł) pokryje dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.