Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

9. Kongres Klastrów Polskich w Gdańsku

9. Kongres Klastrów Polskich w Gdańsku

Za nami 9. Kongres Klastrów Polskich w Gdańsku. Dwa dni pełne inspirujących dyskusji, wymiany doświadczeń i poszerzenia sieci kontaktów biznesowych.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia było Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów". Spotkanie skoncentrowało się na różnorodnych tematach związanych z transformacją gospodarki i współczesnymi wyzwaniami biznesowymi. Omówiono możliwości zarobków związane z zieloną transformacją gospodarki, analizując jednocześnie szanse i koszty z nią związane. Ponadto, podkreślono istotę cyfrowej transformacji gospodarki jako niezbędnego elementu konkurencyjności. Panel dotyczący polityki rozwoju regionalnego skupił się na roli samorządów w tym procesie, podczas gdy dyskusje na temat roli agencji wsparcia biznesu ukierunkowane były na aspekty regionalne i krajowe. Matchmaking oraz współpraca europejska klastrów stanowiły istotne elementy spotkania, podkreślając znaczenie budowania relacji międzysektorowych i międzynarodowych. Ponadto, klaster został przedstawiony jako kreator nowych modeli biznesowych, które uwzględniają inkluzywność i równouprawnienie płci, co podkreślało społeczne i genderowe aspekty rozwoju gospodarczego.

Swoimi planami na nową perspektywę budżetową UE na klata 2021- 2027 podzielili się instytucje takie jak: PARP, FPPP, PAIH oraz SSE, z którymi Evoluma Klaster Przemysłowy współpracuje na poziomie krajowym.

Nowe perspektywy zapowiadają się niezwykle interesująco dla naszego Klastra Przemysłowego Evoluma i wszystkich jego Członków.

Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Przemysłowego Evoluma podczas panelu „Polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez samorządy” zreferował dobre praktyki w województwie podlaskim. Nasz region znacząco wyróżnia się na tle innych województw w zakresie rozwoju, co nas niezmiernie cieszy.

Nie mogło zabraknąć również inspirujących rozmów biznesowych. Władysław Fleischer – Dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego oraz Wiceprezes SIMP rozmawiali z ekspertami Klastra Przemysłowego Evoluma na temat obszarów,  w których mogą podjąć współpracę.

Dr Mariusz Citkowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz członek Rady Klastra Przemysłowego Evoluma wziął udział w panelu „Współpraca europejska klastrów”. Nasz ekspert pokazał dobre praktyki wypracowane w klastrach i wskazał istotę kompetencji relacyjnych we współpracy międzynarodowej.

Na 9. Kongresie Klastrów Polskich nie mogło zabraknąć panelu o wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn. Niezmiernie cieszymy się, że w naszej branży znaczącą rolę odgrywa również płeć żeńska.

Panel, kończący 9 Kongres Klastrów Polskich dotyczył budowania relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, której pomostem mogą być klastry. Rozmowę poprowadził  Sebastian Rynkiewicz, Prezes Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niezwykłego wydarzenia.